Sign Up
You Punjabi helps you connect and share with the people in your life.

Narinder Pal

Lives in India · Born on December 11, 1986
Captcha Challenge
Narinder Pal
Wife: Mujhe burger khana hai.
Husbnd ne la kar de diya.
Wife: Thanks.
Husband : sirf thanks?
Wife: Achha to tum kiss chahte ho?
.
.
.
.
.
.
.
.
Husband: Bakwas mat kar adha adha kar..
Narinder Pal
read fst....
...ਕੌੜਾ ਸੱਚ .........
ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬੁੜੀ ਦਲਾਨ ਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ
ਸੀ ....ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪੁਤਰ ਘਰੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਲਈ ਜਿਉ ਹੀ ਦਲਾਨ ਚ ਆਇਆ ...ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਨੇ
ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ .....
ਵੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗਲ ਸੁਣੀ ਪੁਤ ਮੇਰੀ! ਗੁਰਮੁਖ
ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਦ...
Narinder Pal
Narinder Pal
View More