Sign Up
You Punjabi helps you connect and share with the people in your life.

Ronie Gill

Lives in India · Born on August 23, 1992
Captcha Challenge
Ronie Gill
ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋ ਤੰਗ ਆ ਕੇ
ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ
.
ਜਨਾਨੀ " ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਈ
ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸੂਰੁ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ "
.
ਬਾਬਾ " ਬਿਬੀ ਆਹ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਤੇ ਜਿਦਾਂ
ਈ ਤੇਰਾ ਪੱਤੀ ਘਰ ਆਵੇ
ਤੂੰ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾ ਥਲੇ ਚ ਪਾ ਲਈ
.
ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾ...
Ronie Gill
Simmu Verma
hahaha
  • October 27, 2014
  • ·
  • Like
NavJot
hor lo MADE IN CHINA
  • October 27, 2014
  • ·
  • Like
Ronie Gill
Ronie Gill
Ronie Gill
Ronie Gill
Ronie Gill
Ronie Gill
ਵਖਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ, ਭੈਣ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਭਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ....!!
ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੀ ਰਖ਼ੈਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਏ ....!!
ਜੋ ਜਿਸਮ ਵਰਤਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਓਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ....!!
ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿੳੁ ਕੰਜ਼ਰੀ ਅ...
Ronie Gill
Ronie Gill
View More