Sign Up
You Punjabi helps you connect and share with the people in your life.

Shamsher

Lives in India · Born on September 17, 1992
Captcha Challenge
Shamsher
Shamsher
ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ੳੱੁਤੋ ਠੰਡੀਆ ਹਵਾਵਾਂ,
ਪੈ ਗਿਆ
ਵਿਛੋਡ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਾਵਾ,ਂ ਠੰਡਾ ਸੀ ਬੁਰਜ ਇਕ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸੀ,
ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ੳੱੁਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਦੋਰ ਸੀ,
ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਚਿਣਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ,
ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ,
ਤਲਵ...
Shamsher
Shamsher
Shamsher
Shamsher
Shamsher
Shamsher
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।
ਕੲੀ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋੲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ।।।
ਦੋਸਤੋ ੲਿਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।।
ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਨ ੲਿਹ ਹਨ।।।
ਬੁੜਾ ਮਰੂ ਮ...
Shamsher
Shamsher
View More