Sign Up
You Punjabi helps you connect and share with the people in your life.

Navdeep Sharma

Lives in India · Born on October 21, 1993
Captcha Challenge
Navdeep Sharma
Navdeep Sharma
Gurpratap Singh
apna koi shak
  • October 18, 2014
  • ·
  • Like
Vilas Khapre
Gariban da
  • October 20, 2014
  • ·
  • Like
Navdeep Sharma
Navdeep Sharma
Navdeep Sharma
Navdeep Sharma
Jo log soch samajh kar shadi nahi kartey wo zindagi bhar larte hein...
Or jo log soch samajh kar shadi karte hein...
.
.
.
.
Hundi onna naal v kutteyan wali a par o dasde nai
Navdeep Sharma
Navdeep Sharma
ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਫੌਨ ਆਇਆ .
"ਪੁਤੱਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? "
"ਕੁਝ ਨੀ ਬੇਬੇ ਕੱਪੜੇ ਧੌ ਰਿਹਾ. "|
"ਆਪ ਕਿਉ ਧੌ ਰਿਹਾ ਧੌਂਣ ਵਾਲੀ ਹੇਨੀ "?
"ਬੇਬੇ ਮੈ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ
ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਿੲਆ, "
"ਵੇ ਦੁਰ ਫਿਟੇ! ਮੈਂ ਕਪੜੇ ਧੌਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ".
Navdeep Sharma
Navdeep Sharma
View More