Sign Up
You Punjabi helps you connect and share with the people in your life.

Goldy Bhamra

Lives in India · Born on September 14, 1990
Captcha Challenge
Goldy Bhamra
Goldy Bhamra
ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ
ਸੀ ਸੋਚਿਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ share ਕਰ ਦੇਵਾਂ—
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਈਕਲ
ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ
ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ---ਉਸ ਕੋਲ
ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ
ਬੈਗ ,ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ—ਕਦੇ
ਕੁੱਝ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁੱ...
Goldy Bhamra
Goldy Bhamra
S. bharti
Goldy Bhamra
ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਜਗਰਾਓਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਕਉ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਗੋ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ॥ ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਿ ਤਾ ਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੧॥ ਠਾਕੁਰੁ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗਿ ॥ ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਜਿ...
Goldy Bhamra
Goldy Bhamra
Goldy Bhamra
View More